Někteří z nás si nedokážou představit život bez svého páru korekčních brýlí. Právě ony korigují naši vadu zraku a pomáhají chytře opravit to, co je pokazeno.

Korekční brýle – jak fungují?

jak vidí oko

Co vlastně je vada zraku a kdy potřebujeme korekční brýle?

Na sítnici v našem oku dopadá světlo skrze rohovku a čočku. Někdy se světelný paprsek neodráží správně, protože se lomí ne na místě, kde by měl.

Někdy se světelný paprsek lomí příliš blízko, jindy příliš daleko, a stává se, že se lomí ve dvou různých místech.

Když se světelný paprsek lomí v našem oku ne tam, kde by měl, máme co do činění s vadou zraku.

Jak fungují korekční brýle?

Korekční brýle mají speciálně připravené čočky, které propouštějí světlo tak, aby minimalizovaly tento problém. Úkolem takové čočky v brýlích je správně soustředit světlo na správném místě, tedy přesně na sítnici.

Na jaké vady zraku pomáhají korekční brýle?

Například krátkozrakost, kdy dobře vidíme jen to, co je blízko; dalekozrakost, kdy vidíme jasně jen vzdálené předměty, nebo astigmatismus. Všechny tyto vady jsou velmi běžné - podle odborníků, každý třetí obyvatel Země by měl nosit korekční brýle.